Funkcjonujący w polskiej oświacie system kształcenia w liceach ogólnokształcących dopuszcza zdawalność egzaminu maturalnego na poziomie 30%. Zaniżone w ten sposób wymogi egzaminacyjne wpływają demotywująco na ucznia. Dodatkowo wymuszanie sposobu myślenia  oraz interpretacji wiedzy w oparciu o proponowane schematy ogranicza młodemu człowiekowi swobodę myślenia i korzystania z wiedzy.

Przeciwstawiając się takiemu funkcjonowaniu szkoły, a tym samym podkreślając dbałość o wiedzę, myślenie i uczenie się z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki proponujemy Naszą Szkołę Marzeń.

Szkoła nie tylko przygotuje ucznia do zdania matury na wysokim poziomie, ale uruchomi wyobraźnię i otworzy go na świat.

Szkoła zapewnia:

 • wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki,
 • profesjonalizm i bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych,
 • poszerzoną ofertę edukacyjną poprzez wdrażanie programów autorskich i innowacji pedagogicznych, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie edukacyjne uczniów,
 • wprowadzenie aktywizujących metod pracy ucznia i nauczyciela
 • dodatkową ofertę nauki języków obcych
 • bezpieczeństwo,
 • dobre wychowanie oparte na zasadach savoir-vivre,
 • zajęcia w ramach zielonej szkoły
 • zajęcia w ramach białej szkoły

Sylwetka absolwenta

Nasz absolwent będzie:

 • miał jasno określony cel w życiu,
 • przygotowany merytorycznie do świadomego wyboru swojej dalszej drogi kształcenia,
 • znał smak sukcesu, ale i smak ciężkiej pracy,
 • otwarty na ludzi i wyzwania XXI wieku,
 • wyposażony w podstawowe umiejętności pozwalające na funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości, tj. prowadzenia konwersacji, zasad savoir-vivre, pływania, jazdy na nartach/desce snowboardowej, tańca, gry w tenisa stołowego, ziemnego i pool-bilard, jazdy samochodem

Szkoła rozpoczyna działalność od roku szkolnego 2013/2014 i ma charakter otwarty. Oznacza to, że możliwe jest przyjmowanie uczniów do klas drugich. Tacy kandydaci muszą posiadać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz udokumentowane szczególne osiągnięcia pozaszkolne potwierdzające ich zainteresowania.

Dla chętnych przewidujemy tygodniowy pobyt w naszej szkole, w czasie którego kandydat poznaje szkołę, a nauczyciele ucznia. Po pozytywnej akceptacji obu stron kandydaci stają się uczniami szkoły.

Założyciele

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak
prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Dyrektor

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak

Wicedyrektor

mgr Oliwia Bierońska