Funkcjonujący w polskiej oświacie system kształcenia w liceach ogólnokształcących dopuszcza zdawalność egzaminu maturalnego na poziomie 30%. Zaniżone w ten sposób wymogi egzaminacyjne wpływają demotywująco na ucznia. Dodatkowo wymuszanie sposobu myślenia  oraz interpretacji wiedzy w oparciu o proponowane schematy ogranicza młodemu człowiekowi swobodę myślenia i korzystania z wiedzy.

Przeciwstawiając się takiemu funkcjonowaniu szkoły, a tym samym podkreślając dbałość o wiedzę, myślenie i uczenie się z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki proponujemy Naszą Szkołę Marzeń.

Szkoła nie tylko przygotuje ucznia do zdania matury na wysokim poziomie, ale uruchomi wyobraźnię i otworzy go na świat.

Szkoła zapewnia:

 • wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki,
 • profesjonalizm i bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych,
 • poszerzoną ofertę edukacyjną poprzez wdrażanie programów autorskich i innowacji pedagogicznych, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie edukacyjne uczniów,
 • wprowadzenie aktywizujących metod pracy ucznia i nauczyciela
 • dodatkową ofertę nauki języków obcych
 • bezpieczeństwo,
 • dobre wychowanie oparte na zasadach savoir-vivre,
 • zajęcia w ramach zielonej szkoły
 • zajęcia w ramach białej szkoły

Sylwetka absolwenta

Nasz absolwent będzie:

 • miał jasno określony cel w życiu,
 • przygotowany merytorycznie do świadomego wyboru swojej dalszej drogi kształcenia,
 • znał smak sukcesu, ale i smak ciężkiej pracy,
 • otwarty na ludzi i wyzwania XXI wieku,
 • wyposażony w podstawowe umiejętności pozwalające na funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości, tj. prowadzenia konwersacji, zasad savoir-vivre, pływania, jazdy na nartach/desce snowboardowej, tańca, gry w tenisa stołowego, ziemnego i pool-bilard, jazdy samochodem

Szkoła rozpoczyna działalność od roku szkolnego 2013/2014 i ma charakter otwarty. Oznacza to, że możliwe jest przyjmowanie uczniów do klas drugich. Tacy kandydaci muszą posiadać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz udokumentowane szczególne osiągnięcia pozaszkolne potwierdzające ich zainteresowania.

Dla chętnych przewidujemy tygodniowy pobyt w naszej szkole, w czasie którego kandydat poznaje szkołę, a nauczyciele ucznia. Po pozytywnej akceptacji obu stron kandydaci stają się uczniami szkoły.

Założyciele

dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak
prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Dyrektor

mgr Marek Kołodziejczyk