Profil humanistyczno- prawniczy realizowany w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim im. Janiny Kossakowskiej- Dębickiej w Kielcach kładzie szczególny nacisk na naukę języka polskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, historii, wos-u a także na naukę języków obcych. Edukacja w tym profilu rozwija w uczniach umiejętność logicznego myślenia, łączenia faktów i wyprowadzania właściwych wniosków, ćwiczy pamięć, tak aby potrafili odnotowywać wszystkie niezbędne fakty dla konkretnych zagadnień, kształtuje umiejętność swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie.
Nauka w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim im. Janiny Kossakowskiej- Dębickiej w Kielcach daje doskonałe podstawy do dalszej humanistycznej edukacji akademickiej.

Szkolny System Edukacyjny