I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej zaprasza wszystkich chętnych gimnazjalistów do sprawdzenia swoich wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym. Organizujemy próbny egzamin gimnazjalny, składający się z trzech części:
blok humanistyczny, w dniu 12 marca 2018r. godz. 15.30
blok matematyczno-przyrodniczy, w dniu 13 marca 2018r. godz. 15.30
język obcy nowożytny, w dniu 14 marca 2018r. godz. 15.30

Arkusze egzaminacyjne sprawdzone zostaną przez nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminacyjne, a wyniki zostaną przekazane indywidualnie każdemu zainteresowanemu.

Egzamin odbywa się bezpłatnie w budynku szkoły I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Kielcach (ul.Rzeczna 2)