I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej- Dębickiej w Kielcach stawia na indywidualizację procesu nauczania. Klasy nieprzekraczające 16 osób dają ku temu doskonałą możliwość. W takich warunkach żaden z uczniów nie pozostaje anonimowy a nauczyciel ma okazję poznać jego potrzeby i odpowiedzieć na nie.

 

Podstawowa działalność edukacyjna szkoły to nauczanie w zakresie trzech profili edukacyjnych:

 MEDYCZNEGO – rozszerzona oferta edukacyjna przez 3 lata z biologii i chemii,                                                                     

 PRAWNICZEGO – rozszerzona oferta edukacyjna przez 3 lata z historii ,WOS-u,

 MATEMATYCZNEGO – rozszerzona oferta edukacyjna przez 3 lata z matematyki, informatyki, fizyki lub geografii,

NOWOŚĆ !!! Profil ARTYSTYCZNO-MEDIALNY.  Nauczanie w profilu przewiduje: lekcje dramy prowadzone przez aktorów, lekcje tańca prowadzone przez trenerów, kształcenie umiejętności komunikacji.

Mamy doświadczenie w kształceniu uczniów powracających z zagranicy!

 

Poniżej do pobrania SZKOLNE SYSTEMY EDUKACYJNE poszczególnych profili:

Medyczny  Prawniczy Matematyczny

Nasze liceum dużą wagę przykłada do nauki języków obcych. Realizujemy zajęcia z następujących języków obcych:

  • j. angielski, j. niemiecki  lub j. rosyjski (do wyboru w każdej klasie)
  • j. łaciński (w klasach humanistycznej i biologicznej)

Szkoła prowadzi edukację zgodną z podstawą programową przewidzianą dla Liceum Ogólnokształcącego wzbogaconą o dodatkową ofertę autorską, w której przewidziana jest:

  • szeroka propozycja nauki języków obcych (do wyboru): hiszpański, francuski, niemiecki
  • nauka sztuki komunikacji (obowiązkowo)
  • nauczanie metodami aktywizującymi (ćwiczenia laboratoryjne, realizacja projektów badawczych, współpraca z uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą)
  • oferta sportowa, w której zaplanowano naukę: jazdy na nartach, tańców standardowych i latynoamerykańskich, pływania dla początkujących i zaawansowanych, a także grę w tenisa ziemnego, stołowego, pool bilard (do wyboru)
  • nauka zasad towarzyskich (obowiązkowo)
  • kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów klas III odbywających pełny cykl kształcenia w I OLA

W ramach porozumienia pomiędzy I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim w Kielcach a właścicielami Zamku Rycerskiego w Sobkowie uzgodniono, że na potrzeby realizacji wybranych tematów z historii Polski udostępnione zostaną zasoby historyczne XVI – wiecznego zespołu podworskiego wraz z pozostałościami klasycystycznego pałacu wzniesionego przez Szaniawskich około 1770 roku.

Zajęcia w szkole prowadzone są nauczycieli z tytułami: magister, doktor, doktor habilitowany, profesor. Gwarantuje to poziom akademicki, a zakładanym efektem będzie perfekcyjne przygotowanie uczniów do najnowszych wymogów egzaminu maturalnego i łatwiejszy start na I roku studiów. Przygotowanie w szkole umożliwi przyjęcie na wyższe uczelnie w kraju i za granicą.