I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej- Dębickiej w Kielcach stawia na indywidualizację procesu nauczania. Klasy nieprzekraczające 12 osób dają ku temu doskonałą możliwość. W takich warunkach żaden z uczniów nie pozostaje anonimowy a nauczyciel ma okazję poznać jego potrzeby i odpowiedzieć na nie.

Podstawowa działalność edukacyjna szkoły to nauczanie w zakresie następujących profili edukacyjnych:

A) medyczny – z rozszerzoną biologią i chemią

B) prawniczy –  z rozszerzoną historią, WOS  (do wyboru);

C) matematyczny – z rozszerzoną informatyką, fizyką, geografią (do wyboru);

D) NOWOŚĆ – matematyczny z grafiką komputerową

E) NOWOŚĆ – klasa artystyczno-medialna z rozszerzonym polskim,  j. angielskim

Mamy doświadczenie w kształceniu uczniów powracających z zagranicy!

Nasze liceum dużą wagę przykłada do nauki języków obcych. Realizujemy zajęcia z następujących języków obcych:

  • j. angielski, j. niemiecki  lub j. hiszpański (do wyboru w każdej klasie)
  • j. łaciński (w klasach humanistycznej i biologicznej)

Szkoła prowadzi edukację zgodną z podstawą programową przewidzianą dla Liceum Ogólnokształcącego wzbogaconą o dodatkową ofertę autorską, w której przewidziana jest:

  • szeroka propozycja nauki języków obcych (do wyboru): j. angielski, hiszpański, niemiecki
  • nauka sztuki komunikacji (obowiązkowo)
  • nauczanie metodami aktywizującymi (ćwiczenia laboratoryjne, realizacja projektów badawczych, współpraca z uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą)
  • oferta sportowa, w której zaplanowano naukę: jazdy na nartach, tańców standardowych i latynoamerykańskich, pływania dla początkujących i zaawansowanych, a także grę w tenisa ziemnego, stołowego, pool bilard (do wyboru)
  • nauka zasad towarzyskich (obowiązkowo)
  • po przedstawieniu dokumentu jakim jest prawo jazdy kat. B uczeń otrzyma zwrot w wysokości tysiąca złotych w postaci obniżonego o tę kwotę czesnego z ostatniego miesiąca pobytu w szkole.

W ramach porozumienia pomiędzy I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim w Kielcach a właścicielami Zamku Rycerskiego w Sobkowie uzgodniono, że na potrzeby realizacji wybranych tematów z historii Polski udostępnione zostaną zasoby historyczne XVI – wiecznego zespołu podworskiego wraz z pozostałościami klasycystycznego pałacu wzniesionego przez Szaniawskich około 1770 roku.

Zajęcia w szkole prowadzone są nauczycieli z tytułami: magister, doktor, doktor habilitowany, profesor. Gwarantuje to poziom akademicki, a zakładanym efektem będzie perfekcyjne przygotowanie uczniów do najnowszych wymogów egzaminu maturalnego i łatwiejszy start na I roku studiów. Przygotowanie w szkole umożliwi przyjęcie na wyższe uczelnie w kraju i za granicą.