Scientifc Committee

Buchcic Elżbieta dr – Jan Kochanowski University in Kielce, Jóźwiak Małgorzata dr hab.– Ith Academic High School in Kielce, Jóźwiak Marek prof. zw. dr hab. – Jan Kochanowski University in Kielce (Head), Kiniorska Iwona dr – Jan Kochanowski University in Kielce, Kamińska Karolina M.Sc. – Ith Academic High School in Kielce (asisstant editor), Kołodziejczyk Marek M.Sc. – Ith Academic High School in Kielce, Kozłowski Rafał dr hab. prof. UJK – Jan Kochanowski University in Kielce, Wiłkomirski Bogusław prof. zw. dr hab. – Jan Kochanowski University in Kielce, Żeber-Dzikowska Ilona dr hab. prof. ndzw. – Jan Kochanowski University in Kielce

 

Editor-in-Chief
Małgorzata Anna Jóźwiak


Associate Editors

Strzyż Małgorzata dr
Te Jan Kochanowski University in Kielce
(geography)
Barbara Kręcisz M.Sc.
Ith Academic High School in Kielce
(phisics)

Bąk-Badowska Jolanta dr hab.
Te Jan Kochanowski University in Kielce
(biology, zoology)
Pieczonka Krystyna mgr
Ith Academic High School in Kielce
(maths)
Szychowska Aleksandra M.Sc.
Ith Academic High School in Kielce
(chemistry)


Language Editors

Elżbieta Ciosek M.Sc.
Ith Academic High School in Kielce
(Polish language)
Aneta Fudala mgr
Ith Academic High School in Kielce
(English language)ISSN 2451-3407


Copyright by Ith Academic High School in Kielce
Circulation of 150 copies


Editorial ofce address:
Ith Academic High School in Kielce, 25-039 Kielce, Rzeczna Str 2, Poland
tel. +4841 301-01-13
e-mail: olaszkola@olaszkola.pl