INFORMACJA RODO

Administrator Danych Osobowych: I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej – Dębickiej w Kielcach
ul. Rzeczna 2, 25 – 039 Kielce, tel. 41 301 01 13

e-mail: olaszkola@olaszkola.pl

Inspektor Danych Osobowych (IDO) – tel. 604 619 518, e – mail: marek.jozwiak.kielce@gmail.com