REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA ! 🙂

Postanowienia ogólne

Szkoła rekrutuje uczniów szczególnie uzdolnionych i twórczych z obszaru całego kraju.
W roku szkolnym 2020/2021  I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny    Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach przeprowadza rekrutację dla  absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Procedura rekrutacji

Rekrutacja odbywa się do 4 dwunastoosobowych  oddziałów, w których realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwanych dalej profilami.  Ilość klas danego profilu uzależniona jest od ilości złożonych deklaracji .

Profile klas:

  1. A) medyczny – z rozszerzoną biologią i chemią
  2. B) prawniczy –  z rozszerzoną historią, WOS  (do wyboru);
  3. C) matematyczny – z rozszerzoną informatyką, fizyką, geografią (do wyboru);
  4. D) NOWOŚĆ – klasa artystyczno-medialna z rozszerzonym polskim,  j. angielskim
  1. Podanie o przyjęcie do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia należy pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie I OLA.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY- do pobrania

Podanie o przyjęcie- do pobrania

  1. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata składają podanie o przyjęcie do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej  w Kielcach wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia                 w sekretariacie szkoły lub przesyłają na adres: I Ogólnokształcące Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach ul. Rzeczna 2, 25-039 Kielce,               tel.  41-301-01-13.