REGULAMIN REKRUTACJI DO
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM AKADEMICKIEGO
im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej
W KIELCACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju rekrutacja do         I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej – Dębickiej w Kielcach na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się na podstawie konkursu świadectw.

Postanowienia ogólne

Szkoła rekrutuje uczniów szczególnie uzdolnionych i twórczych z obszaru całego kraju.
W roku szkolnym 2020/2021  I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach przeprowadza rekrutację dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkoła ogłasza zasady postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej do 15 lutego każdego roku.

Procedura rekrutacji

Rekrutacja odbywa się do 4 dwunastoosobowych  oddziałów, w których realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwanych dalej profilami. Ilość klas danego profilu uzależniona jest od ilości złożonych deklaracji . W roku szkolnym 2020/2021 I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach jest przygotowane na przyjęcie 80 uczniów.

Profile klas:

  1. A) medyczny – z rozszerzoną biologią i chemią
  2. B) prawniczy –  z z rozszerzonym j.polskim , z rozszerzoną historią, WOS  (do wyboru);
  3. C) matematyczny – z rozszerzoną matematyką , z rozszerzoną informatyką, fizyką, geografią (do wyboru);
  4. D) NOWOŚĆ – klasa artystyczno-medialna z rozszerzonym polskim,  j. angielskim

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym do 15 lipca 2020 roku. O przyjęciu decyduje kolejność składania wniosków.

2.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 15 sierpnia 2020r.

3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych do 20 sierpnia 2020 roku

4. Podpisanie umowy kształcenia do 20 sierpnia 2020 roku.

Do pobrania ze strony szkoły :

Podanie

Kwestionariusz osobowy