SPIS TREŚCI/CONTENTS:

PRZEDMOWA

NAUKI PRZYRODNICZE:

Anna Głuszek BADANIE SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH INSEKTYCYDÓW NA ROZWÓJ LARW CAMERARIA OCHRIDELLA/THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SELECTED INSECTICIDES ON THE DEVELOPMENT OF CAMERARIA OCHRIDELLA LARVAE

Natalia Góralska WPŁYW ŚWIATŁA NA POWSTAWANIE GRZYBNI WEGETATYWNEJI SPORANGIALNEJ ROZŁOŻKA CZERNIEJĄCEGO (RHIZOPUS NIGRICANS)/THE EFFECT OF LIGHT ON THE FORMATION OF THE VEGETATIVE MYCELIUM AND SPORANGIUM (RHIZOPUS NIGRICANS)

Kamila Jabłońska OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO OTOCZENIA I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM AKADEMICKIEGO W KIELCACH/ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF I ACADEMIC HIGH SCHOOL IN KIELCE

Katarzyna Karasińska WPŁYW ILOŚCI KORZENI ASYMILACYJNYCH STORCZYKÓW PHALAENOPSIS I DENDROBIUM NA KWITNIENIE ROŚLINY/THE INFLUENCE OF NUMBER OF ASSIMILATION ROOTS OF PHALAENOPSIS AND DENDROBIUM ORCHIDS ON FLOWERING PLANT

Nadia Kuc WPŁYW JUGLONU EKSTRAHOWANEGO Z LIŚCI ORZECHA WŁOSKIEGO (JUGLANS REGIA L.) NA ROZWÓJ SIEWEK RZODKIEWKI (RAPHANUS SATIVUS VAR. SATIVUS)/INFLUENCE OF JUGLONE EXTRACTED FROM THE WALNUT LEAVES (JUGLANS REGIA L.) FOR THE DEVELOPMENT OF RADISH SEEDLINGS (RAPHANUS SATIVUS VAR. SATIVUS)

Anna Kudrycka RÓŻNORODNOŚĆ SIECI PAJĘCZYCH GATUNKÓW SYNANTROPIJNYCH I HODOWANYCH W INSEKTARIACH NA PODSTAWIE PTASZNIKA KĘDZIERZAWEGO/ (BRACHYPELMA ALBOPILOSUM)/DIVERSITY OF SPIDER WEBS OF SYNANTHROPIC SPECIES AND THOSE GROWN IN INSECTARIA ON THE BASIS OF THE BRACHYPELMA ALBOPILOSUM

Hanna Kulińska WPŁYW ZAGĘSZCZENIA POPULACJI PATYCZAKÓW NA WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA KANIBALIZMU/ITHE INFLUENCE OF DENSITY OF THE POPULATION OF STICK INSECTS OF THE CANNIBALISM PHENOMENOM

Grzegorz Kuropatwa TEMPO WZROSTU PLECHY PUSTUŁKI PĘCHERZYKOWATEJ [HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL.] WARUNKOWANE WILGOTNOŚCIĄ ŚRODOWISKA NA PODSTAWIE OCENY PRZYROSTU POWIERZCHNI PLECHY/GROWTH RATE OF HYPOGYMNIA PHYSODES THALLUS CONDITIONING ENVIRONMENTAL HUMIDITY BASED ON THE ASSESSMENT OF THE GROWTH OF THE AREA OF THALLUS

Milena Ryk IZOLOWANIE ANTOCYJANÓW NA DRODZE EKSTRAKCJI Z KOMÓREK KAPUSTY GŁOWIASTEJ CZERWONEJ (BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA F. RUBRA), WINOGRON (VITIS VINIFERA SUBSP. VINIFERA) I BAKŁAŻANÓW (SOLANUM MELONGENA)/THE DETECTION OF ANTHOCYANS THROUGH EXTRACTION OF RED CABBAGE (BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA F. RUBRA), GRAPES (VITIS VINIFERA SUBSP.VINIFERA) AND AUBERGINE (SOLANUM MELONGENA)

Aleksandra Małopolska WPŁYW ŚWIATŁA NA ROZWÓJ PĘDÓW WEGETATYWNYCH DALII KAKTUSOWEJ (DAHLIA CAV.)/THE INFLUENCE OF LIGHT ON THE DEVELOPMENT OF VEGETATIVE SHOOTS OF CACTUS DAHLIA (DAHLIA CAV.)

Michał Wiąckiewicz, Kamila Chwaścińska WPŁYW RODZAJU POBIERANEGO POKARMU NA WZROST I PROCESY ROZRODCZE KARACZANA MADAGASKARSKIEGO [GROMPHADORHINA PORTENTOSA (SCHAUM, 1853)]/INFLUENCE OF THE TYPE OF FOOD INTAKE ON THE GROWTH AND BREEDING PROCESSES OF THE MADAGASCAR COCKROACH [GROMPHADORHINA PORTENTOSA (SCHAUM, 1853)]

An Yixue WPŁYW TERENÓW ZURBANIZOWANYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNOCHEMICZNE RZEKI SILNICY/THE INFLUENCE OF URBANIZED AREAS ON PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THE SILNICA RIVER

Katarzyna Tatar WPŁYW SOLI METALI CIĘŻKICH KOBALTU (CoSO4) I OŁOWIU (PbNO3)2 ZAWARTYCH W GLEBIE NA ROZWÓJ SIEWEK OGÓRKA SIEWNEGO (CUCUMIS SATIVUS)/IMPACT OF HEAVY METAL SALTS OF COBALT (CoSO4) AND (PbNO3)2 LEAD CONTAINED IN SOIL ON DEVELOPMENT OF CUCUMBER SEEDLINGS (CUCUMIS SATIVUS)

NAUKI HUMANISTYCZNE:

Kamil Gos POLSKA A ZAKON KRZYŻACKI W PRUSACH W XIII–XV WIEKU/POLAND AND THE TEUTONIC ORDER IN PRUSSIA IN THE XIII–XV CENTURIES

Mikołaj Kręcisz EKSPANSJA TERYTORIALNA ROSJI W LATACH 1795–1914/RUSSIAN MILITARY AND POLITICAL EXPANSION DURING 1795–1914

NAUKI ŚCISŁE:

Jakub Kołomański, Cezary Wegenko CHARAKTERYSTYKA MANGANU I JEGO ZWIĄZKÓW NA RÓŻNYCH STOPNIACH UTLENIENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MANGANIANU(VII) POTASU/CHARACTERISTICS OF MANGANESE AND ITS COMPOUNDS AT VARIOUS DEGREES OF OXIDATION WITH PARTICULAR REFERENCE TO POTASSIUM MANGANATE(VII)