Rada Naukowa

Buchcic Elżbieta dr – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jóźwiak Małgorzata dr hab. – I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach, Jóźwiak Marek prof. zw.dr hab. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (przewodniczący), Kiniorska Iwona dr – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kamińska Karolina mgr – I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach (sekretarz), Kołodziejczyk Marek mgr – I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach, Kozłowski Rafał dr hab. prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wiłkomirski Bogusław prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Żeber-Dzikowska Ilona dr hab. prof. ndzw. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Redaktor naczelna

Małgorzata Anna Jóźwiak

Redaktorzy tematyczni

Strzyż Małgorzata dr
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
(geografa)
Barbara Kręcisz mgr

I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach
(fizyka)

Bąk-Badowska Jolanta dr hab.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
(biologia, zoologia)
Pieczonka Krystyna mgr
I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach
(matematyka)
Szychowska Aleksandra mgr
I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach
(chemia)


Redaktorzy językowi

Elżbieta Ciosek mgr
I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach
(język polski)
Aneta Fudala mgr
I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach
(język angielski)


ISSN 2451-3407


Copyright by I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach
Nakład 150 egz.


Adres redakcji:
I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach, ul. Rzeczna 2, 25-039 Kielce
tel. +4841 301-01-13,
e-mail: olaszkola@olaszkola.pl