Ostatnio na zajęciach z chemii klasa druga miała za zadanie wykonać doświadczenie zgodnie z otrzymanym schematem przedstawionym na rysunku, a następnie wypełnić kartę pracy. Poznali w ten sposób czynniki wpływające na szybkość reakcji.