W naszej szkole mieliśmy przyjemność gościć Pana dr inż. Andrzeja Świderskiego z Politechniki Świętokrzyskiej, który w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” wygłosił nam wykład pt. „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości”. Metrologia to nauka , która dotyczy sposobu dokonywania pomiarów, a także zasad interpretacji uzyskanych wyników. Metrologia jest obecna w wielu aspektach życia i na wszystkich poziomach zastosowań. Dziękujemy bardzo za interesujący wykład.