Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbyła się 1 września o godzinie 11:00 i rozpoczęła uroczystym odsłonięciem tablic pamiątkowych🎀 poświęconych rodzicom właścicieli,protektorom Marii i Lechowi Lechickim oraz Aleksandrze i Zenonowi Jóźwiakom.
Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Założyciele, oraz Wicedyrektor Szkoły w ciepłych słowach przywitali wszystkich uczestników wydarzenia.🎓 🙂
Inauguracja w tym roku miała inny wymiar – była bowiem w dużej mierze przepełniona akcentami artystycznymi.
👉Mogliśmy posłuchać wystąpienia przewodniczącego Rady Rodziców p. Rafała Borońskiego.
👉Wykład inauguracyjny pt. Perspektywy rozwoju młodzieży licealnej jako nadziei Kielc wygłoszony został przez panią Bożenę Szczypiór– Pierwszego Zastępcę Prezydenta Kielc.
👉Następnie mieliśmy możliwość posłuchania wystąpienia Violi Dzigman i Piotra Sitkowskiego, którzy przedstawili nam koncert pt. „Jak za dawnych lat”, czyli muzykę z lat 80tych. 🎹🎷
👉Część artystyczna została zamknięta cudownym wystąpieniem przygotowanym przez Lecha Sulimierskiego. 🎭
Uczniowie przedstawili nam sztukę pt. „Gombrowicz konta Żeromski”.🏫🧑‍🎓Uczniowie z uśmiechem na twarzach wkroczyli w nowy 2022/2023 rok szkolny.
.