💥😃Nasi pierwszoklasiści na ostatniej lekcji biologii przeprowadzili doświadczenie, w którym głównym tematem było zjawisko osmozy.
👉Polega ono na przemieszczaniu się cząsteczek wody z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu.
Uczniowie Akademickiego zastanawiali się, czy stężenie roztworu ma wpływ na kierunek osmozy w komórkach buraka słodkiego.🍠🤔