Z ogromną radością informujemy, że I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach będzie reprezentowało województwo świętokrzyskie w ogólnopolskiej rozgrywce Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, która odbędzie się w czerwcu w Warszawie.

Nasza drużyna w składzie: Wanda Domagała, Wiktoria Czerwińska, Kacper Olchawa, Mateusz Salwa i Nikola Wójcik, pokonała podczas turnieju regionalnego trzy inne zespoły z naszego województwa i tym samym zakwalifikowała się do kolejnego etapu konkursu.

Turniej Debat Historycznych to największy w Polsce projekt edukacyjny, wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej, opartej na formule uporządkowanej dyskusji nad tezą. Nasi uczniowie włożyli wiele wysiłku, aby dobrze przygotować się do udziału w debacie, uczestniczyli w szeregu szkoleń i samodzielnie zgłębiali swoją wiedzę historyczną. Opiekunem drużyny jest Pani mgr Jolanta Gwóźdź.

Poniżej tezy, z którymi uczniowie musieli zmierzyć się podczas debaty regionalnej:

– Powstanie Gdyni było największym sukcesem gospodarczym II RP.

– Polacy pod okupacją niemiecką byli bardziej narażeni na represje i śmierć niż pod okupacja sowiecką w latach 1939-1941″.

– Rozwiązanie AK w styczniu 1945 r. było jedyną słuszną decyzją.

– Propaganda Polski Ludowej była siłą napędową systemu komunistycznego.

Serdecznie gratulujemy całej drużynie i mocno trzymamy kciuki za debatę czerwcową.