Za nami XXX Tydzień Kultury Języka, którego organizatorem był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Hasłem przewodnim wydarzenia było motto: „Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie”.

W projekcie uczestniczyła również nasza Szkoła. Uczniowie, pod opieka nauczycieli, przygotowali debatę, której temat brzmiał: „Jak podejmować ważne decyzje? Czerp mądrość z autorytetów czy ufaj sobie?”

Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: Czy przy podejmowaniu własnych decyzji należy przede wszystko ufać sobie czy czerpać mądrość z autorytetów? Jakie mogą być konsekwencje obu postaw?

Celem debaty było poznanie opinii uczniów na temat sposobów podejmowania decyzji, nauka prowadzenia kulturalnej i merytorycznej dyskusji oraz formowania argumentów oraz integracja z innymi uczniami. Wynik oceniła publiczność w tajnym głosowaniu po komentarzu i pytaniach Loży Ekspertów oraz chętnych z publiczności.