W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, nasza Szkoła zorganizowała warsztaty edukacyjne. Celem spotkania było przybliżenie Konwencji Praw Dziecka oraz działalności Janusza Korczaka.
W warsztatach wzięły udział delegacje uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielcach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Droga do sukcesu” w Kielcach oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.
Warsztaty miały charakter praktyczny. Uczniowie uruchomili swoją wyobraźnię i kreatywność podczas tworzenia plakatów, map myśli itd. Spotkanie odbywało się w przyjaznej, pełnej optymizmu atmosferze, a uczniowie wyszli z niego bogatsi o wiedzę na temat swoich praw.
Każda placówka otrzymała dyplom, a nauczyciele zaświadczenia o udziale w warsztatach.
Warsztaty przygotowały Panie mgr Iwona Kasela oraz mgr Oliwia Bierońska.
.