W naszej szkole znów było ciekawie i kolorowo. Tym razem uczniowie drugiej klasy biologiczno-chemicznej, podczas lekcji pt. „Analizowanie właściwości utleniających dichromianu i nadmanganianu potasu”, badali eksperymentalnie zachowanie anionów azotanowych (III), siarczanowych (IV) oraz alkoholu metylowego, wobec powyższych związków. Efektem tych doświadczeń było różnokolorowe zabarwienie roztworów w probówkach, świadczące o poprawnym przebiegu reakcji. 💥💥💥👩‍🔬👨‍🔬