😊🌳🌿W ramach wyjazdu na Zieloną Szkołę młodzież I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej- Dębickiej oprócz zabaw i zajęć integracyjnych uczestniczyła w szeregu szkoleń, warsztatów oraz zajęć terenowych.🎓😊
Uczniowie rozpoczęli zajęcia wykładem pt. Historia i walory przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzonym przez prof. dr hab. Marka Jóźwiaka. 🌅🌲
Następnie grill oraz żar ogniska rozpalił ich motywację do dalszych działań 🤩🔥🔥🔥
Już kolejnego dnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych pt.: Entomofauna Świętokrzyskiego Parku Narodowego- metody odłowu owadów w otulinie parku, prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Jóźwiak. Ogromne zainteresowanie wzbudziły również zajęcia terenowe pt.: Hydrologia Gór Świętokrzyskich- analiza chemiczna i biologiczna wód lotycznych i lenitycznych.💦💧
😊Jeszcze tego samego dnia młodzież I Liceum Akademickiego uczestniczyła w dyskotece integracyjnej 💃🎉 połączonej z karaoke, co pozwoliło na pełną integrację oraz przysłowiowe naładowanie akumulatorów ! 🎤🎧🎼
Czas został zorganizowany w taki sposób aby prócz rozrywki i integracji zapewnić możliwie jak największą dawkę wiedzy. 🎓😊Wykład językoznawczy pt.: Elementy retoryki: Etyka językowa, perswazja i manipulacja poprowadziła mgr Oliwia Bierońska, a zajęcia z matematyki prowadzone były przez mgr Mariusza Kołodyńskiego. 📚📖😊
Uczniowie wzięli udział w wyprawie do Stacji Monitoringu oraz na Gołoborze; uczestniczyli w zajęciach pt. Monitoring powietrza w Świętokrzyskim Parku Narodowym- prowadzonych przez prof. dr hab. Marka Jóźwiaka. Mieli również okazję poznać geomorfologię Gór Świętokrzyskich. Zajęcia z podstaw preparatyki entomologicznej poprowadziła dr hab. Małgorzata Jóźwiak.☘️🐾
Szeroki i urozmaicony program wyjazdu umożliwił uczniom wszechstronny rozwój na wielu płaszczyznach.
Radośni, wypoczęci, pełni nowych wrażeń i motywacji do pracy uczniowie, bogatsi o nową wiedzę, z zapałem powrócili na zajęcia.
😄💚
ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ZAKŁADCE GALERIA 🙂