🎓Wizja szkoły: 🎓
🍀Będziemy liderami w dziedzinie nowoczesnej edukacji.
🍀Gwarantujemy wysoki poziom nauczania.
🍀Nasza szkoła kształci i wychowuje na miarę XXI wieku.
Dewiza szkoły to:
📍patrzenie na ucznia z jego perspektywy,
📍tworzenie zespołów o wspólnych zainteresowaniach i ich rozwijanie,
📍budowanie poczucia własnej wartości,
📍rozwijanie talentów
Główne zadania szkoły:
😊Stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. W naszej szkole chcemy mickiewiczowskie „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” realizować poprzez dawanie szans uczniowi na pokonywanie granic wyobraźni. Do tego potrzebna jest dobra kadra, którą mamy i uczniowie, którzy są kreatywni i chcą się uczyć.
😊Kształtowanie poczucia własnej wartości na bazie zdobytej wiedzy i jednocześnie pokory do niej.
😊Kształtowanie poszanowania tradycji i drugiego człowieka