📢Od wakacji dzieli nas już tylko kilka chwil…☀️
⏩A tymczasem Uczniowie jednej z klas Liceum Akademickiego uczestniczyli w zajęciach terenowych w Rezerwacie Przyrody Kadzielnia w Kielcach.👣🙂
🍀Lekcję geografii w wyjątkowych okolicznościach poprowadziła mgr Barbara Korbel.
Temat zajęć stanowiła przeszłość geologiczna Kadzielni oraz zjawiska krasowe i rzeźba krasowa.💨😊
– Była to lekcja związana z przeszłością geologiczną Kadzielni, która sięga 360 mln lat wstecz.
Paleontolodzy i geolodzy odnaleźli tu ślady organizmów sprzed milionów lat , żyjących w ciepłym , płytkim morzu tropikalnym. Były to koralowce , liliowce , gąbki , ślimaki.🐚
🍀☀️Na środku Kadzielni znajduje się Skałka Geologów – jest to ostaniec skalny, który tworzy fragment krajobrazu krasowego. Jest to wzgórze wapienne wznoszące się ponad powierzchnię zrównania , zachowane przed denudacją z powodu szczególnej odporności skał.😊
Na Kadzielni występują formy krasu podziemnego , zidentyfikowano 25 jaskiń, ale tylko , trzy z nich udostępniono do zwiedzania : Odkrywców , Prochownię i Szczelinę.