💥🙂Dzień sportu zakończony! 🤸‍♂️🤸‍♂️Było mnóstwo emocji, a rywalizacja przebiegała w duchu fair play.
⏩Uczniowie naszego Liceum w sportowym stylu uczcili przypadający na 1 czerwca Dzień Dziecka .
Wydarzenie to, już od lat jest obchodzimy w szkole jako Dzień Sportu. 🤾‍♀️
Młodzież brała czynny udział w różnych dyscyplinach sportowych. ⛹️‍♀️😊
⏩Celem wydarzenia jest:
📍popularyzacja sportu wśród młodzieży szkolnej,
📍rozwój cech motorycznych (szybkość, skoczność, siła),
📍integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku,
📍wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
📍wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego,
📍poznanie zasad sędziowania podczas zawodów,
📍doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
🏆🥇Zwycięstwo w kategorii damskiej odniosła Magda Majewska, wśród chłopców najlepszy okazał się Konrad Przepióra.
Gratulujemy! 💥🙂