🎓‼️Podnoszenie poziomu intelektualnego , rozszerzanie wiedzy i przygotowanie do studiów to główne założenia dydaktyczne w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim w Kielcach. 😊📖
⏩Podejmując działania realizujące powyższe założenia stwarzamy naszym uczniom możliwości prowadzenia badań, a następnie publikowanie ich wyników. 🍀😊
⏩⏩Na naszych oczach powstaje kolejna praca badawcza do czasopisma ACTA JUVENUM.🐛 Uczniowie liczą dżdżownice rozwijające się w glebie zasilonej osadem z przydomowej oczyszczalni ścieków.📚📖
📘🔎Acta Juvenum to czasopismo, w którym publikujemy w materiały przygotowane przez młodzież szkół średnich w trzech obszarach tematycznych : nauki przyrodnicze , nauki humanistyczne , nauki ścisłe.
Materiały nadsyłane do redakcji podlegają profesjonalnej recenzji co wpływa na ich wartość merytoryczną. 🕵️‍♂️
😊Czasopismo zarejestrowane jest w Bibliotece Narodowej pod numerem : ISSN 2451- 3407. Każdy autor artykułu afiliuje się zgodnie ze szkołą do której uczęszcza.
Zachęcamy do prowadzenia badań , rozwoju umiejętności pisania artykułów naukowych a dzięki temu podnoszenia poziomu własnej wiedzy.📚📚