Dlaczego akademickie?🙂🎓
➡szkoła łączy doświadczenia i potencjał szkoły wyższej ze specyfiką szkoły ponadgimnazjalnej.
➡poziom kształcenia, ale także wysokie wymaganiach stawiane uczniom.
➡uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych na uczelniach,
➡częścią kadry są nauczyciele, będący jednocześnie wykładowcami akademickimi.
🍀🙂Wykładowcy traktują swoich uczniów poważnie, jak przyszłych studentów, więc młodzież nie tylko nabiera umiejętności uczenia się, ale również dojrzewa w naukowej atmosferze.
OLA nie jest szkołą tylko dla orłów, ale dla wszystkich, którzy odnajdują w sobie pasję poznawania, chęć kształcenia się, są ciekawi świata i ludzi. 🧐🤩
Dzięki bardzo dobremu wyposażeniu sal lekcyjnych, możliwości korzystania z laboratoriów i pracowni młodzież ma stworzone dogodne warunki do rozwoju zainteresowań oraz pasji badawczych.
Swoje dokonania mają szansę opublikować w czasopiśmie Acta Juvenum🕵️‍♂️😊