🙂⏩W miniony poniedziałek 21 czerwca Uczniowie klas pierwszych pod opieką mgr Iwony Kaseli oraz mgr Jolanty Gwóźdź wybrali się na nietypową lekcję historii, na cmentarz żydowski w Kielcach
📌Na cmentarzu znajduje się pomnik z tablicą o treści:
„Pamięci 29 tys. mieszkańców Kielc wyznania mojżeszowego, których niemiecki okupant zesłał 21 sierpnia 1942 r. do obozów śmierci”.
📌Pan Piotr Świerczyński z ramienia Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, które to sprawuje pieczę nad cmentarzem, oprowadził Uczniów po tym miejscu.
📌Uczniowie z wielkim zaangażowaniem sprzątali cmentarz żydowski, gdyż 4 lipca obchodzona będzie rocznica pogromu żydowskiego.
Podczas drugiej wojny światowej na terenie nekropolii Niemcy dokonywali licznych egzekucji ludności żydowskiej. Tu również grzebano Żydów, zamordowanych i zmarłych w kieleckim getcie.
📌Wielkie poruszenie wywołała zbiorowa mogiła żydowskich dzieci, na której ułożono lalki, figurki i zabawki z tamtego okresu.
🖤