UWAGA ‼😊
Ósmoklasiści, rekrutacja do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego rozpoczęta 😄‼
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji na rok szkolny 2021-2022 🙂🎓
Co robić? ⬇️⬇️
Podanie o przyjęcie do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia należy pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie I OLA i dostarczyć do szkoły.🤩🍀
DO ZOBACZENIA !😄
I Ogólnokształcące Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach
ul. Rzeczna 2, 25-039 Kielce,
tel. 41-301-01-13.🍀