„Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury” 🙂
Kacper Olchawa- uczeń klasy pierwszej I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w ramach XXIX TYGODNIA KULTURY JĘZYKA zabrał głos i wygłosił krótki wykład dotyczący zjawiska młodomowy oraz jej wpływu na obecną kulturę.🍀💚🤍
Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.
🎓😊