📍Przygotowanie materiału badawczego do artykułu, opracowywanego przez Nikolę W. na potrzeby czasopisma Acta Juvenum. 🙂🍀

Uczniowie wybierają z wermikompostu dorosłe okazy czerwonej hybrydy kalifornijskiej (Eisenia fetida Sav.), której zadaniem będzie zjadanie gleby zmieszanej z ekstraktem uzyskanym z liści i kwiatów dziurawca. Ekstrakt ten, ma z kolei przyśpieszyć procesy trawienne u dżdżownic.🐛🙂