Dnia 18 września 2020 roku w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim obchodziliśmy Dzień Patronki szkoły, czyli dzień w pełni poświęcony pamięci Janiny Kossakowskiej- Dębickiej. Dzień Patronki przypada na 110 rocznicę jej urodzin.

Z tej okazji dr hab. Małgorzata Jóźwiak wygłosiła wykład i przedstawiła prezentację, która przybliżyła uczniom postać Janiny Kossakowskiej- Dębickiej -jej poglądy oraz idee, które głosiła. Uczniowie z zapartym tchem wsłuchiwali się w opowieść o kobiecie silnej, odważnej i zdeterminowanej.

Dr hab. Małgorzata Jóźwiak uzasadniła wybór Patronki Szkoły przywołując wspomnienia zapisane w Pamiętnikach.
„Pożytek życia nie tkwi w czasie, jest on w jego wyzyskaniu „- to myśl przyświecająca całemu życiu patronki, zaczerpnięta z pamiętników „Wspomnienia i refleksje nauczycielki z lat 1932-1966.”

Następnie delegacja szkoły odwiedziła grób Śp. Janiny Kossakowskiej Dębickiej i złożyła wiązankę kwiatów aby uczcić Jej pamięć.