Na wzór uczelni wyższych🎓 w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim, w pracowni biologicznej odbywają się zajęcia „mokre”, czyli laboratoryjne.😊
Ćwiczenia bazują na prostych eksperymentach z zakresu fizjologii roślin🍀.

Uczniowie wykonują ekstrahowanie barwników roślinnych metodą Kreusa i metodą chromatografii bibułowej.
Zajęcia laboratoryjne z biologii rozszerzonej wzbudziły w uczniach klasy drugiej zamiłowanie do poznawania nauk biologicznych poprzez doświadczenia.🧪🧬🦠

A to tylko jedne z licznych zajęć praktycznych w naszej szkole 🕵️‍♀️
Jesteśmy przekonani, że formuła proponowanych zajęć pozwoli na skuteczne zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w laboratorium🍃🧪 a jednocześnie dostarczy bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcji. Doświadczenia spełniają istotną rolę w procesie uczenia się, albowiem przy rozwiązywaniu niemal każdego zadania doświadczalnego uczniowie widzą rzeczywiste, konkretne związki i zależności między zjawiskami.