🙂🙂 JAK PLANUJEMY PRACĘ Z UCZNIAMI W DOBIE PANDEMII COVID – 19 !!!!! 🙂🙂

Lekcje wymagające korzystania ze sprzętu laboratoryjnego (mikroskopy)(Fot.1,2) , informatycznego ( komputery) (Fot.3) odbywać się będą z zachowaniem koniecznego dystansu między stanowiskami pracy.

Lekcje z wychowania fizycznego podzielone zostaną na grupy , które odbywają równolegle różne rodzaje ćwiczeń np.
1 grupa wykonuje ćwiczenia w siłowni (Fot.4)
2 grupa poznaje zasady bilarda (Fot.5)
3 grupa poznaje zasady tenisa stołowego

Lekcje przedmiotów teoretycznych (j.polski, matematyka, historia, itp) odbywać się będą w zespołach nie większych niż 12 uczniów w salach lekcyjnych o największej powierzchni w celu zachowania dystansu między uczniami (Fot.6,7,8)

Przerwy międzylekcyjne, w tym długą przerwę obiadową uczniowie spędzają w oddzielnych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach wypoczynkowych (Fot.9,10)

W trosce o zdrowie uczniów pobyt w szkole zostanie skrócony do niezbędnego minimum, koniecznego do realizacji programu nauczania przewidzianego w poszczególnych profilach kształcenia.

🙂 Zapraszamy do bezpiecznej szkoły !!! 🙂