🙂 RODZICE I ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!!!🙂
 
W związku ze zmianą terminów przebiegu egzaminu po szkole podstawowej nastąpiły również zmiany terminów rekrutacji do szkół średnich.
I Ogólnokształcące Liceum Akademickie przypomina wszystkim zainteresowanym że nabór do naszego liceum odbywa się do 15 sierpnia. Jednocześnie informujemy o zasadach pracy w klasopracowniach naszej szkoły uwzględniających warunki bezpieczeństwa w czasie występowania zagrożenia COVID-19 :
1. Nauczenie odbywa się w małych kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych.
2. Uczniowie przebywają w przypisanej im sali lekcyjnej ,bez potrzeby przemieszczania się a więc bez zbędnego dodatkowego kontaktu z większa grupą.
3. Szkoła gwarantuje zabezpieczenie każdemu przebywającemu na jej terenie maseczki ochronnej .
4. Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej i treści przedmiotowych wynikających z rozszerzenia materiału w każdym profilu kształcenia.
 
Dbałość o zdrowie i wiedzę uczniów oraz jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego jest naszym nadrzędnym celem. Pragniemy zarówno rodzicom jak i uczniom
dać poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego przy jednoczesnej pełnej i efektywnej nauce.
 
ZAPRASZAMY DO SZKOŁY ! ! 🙂