W Akademickim było możliwe …..

Z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności w czasach pandemii w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim im. Janiny Kossakowskiej – Dębickiej w Kielcach wręczono maturzystom świadectwa ukończenia szkoły.
Uczniowie uzyskali w ten sposób absolutorium i mogą przystępować do egzaminu dojrzałości.
Wręczenie świadectw odbyło się w nietypowej sytuacji , niemniej jednak towarzyszyły mu emocje , zadowolenie z możliwości odbioru nagród na które pracowali przez trzy lata !
Oprócz świadectwa z czerwonym paskiem uczniowie odebrali statuetki „Primus academicus” należne finalistom
olimpiad przedmiotowych. Dwójka uczniów Nadia Kuc i Michał Kucia otrzymali również nagrody rzeczowe i pieniężne. Nagrodę i świadectwo z paskiem odebrała także Diana Lesiak za najwyższą średnią w klasach trzecich.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i spotykamy się 8 czerwca w pierwszym dniu egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Właściciele i Dyrektor Szkoły.