Piotr Andrzej Kuc uczeń klasy I Cg w dniu 06.03.2020r odebrał stypendium z rąk Ministra Edukacji Narodowej.
GRATULUJEMY!!!