W związku z 38 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej odbył się krótki apel, na którym kadra pedagogiczna i uczniowie uczcili minutą ciszy ofiary reżimu komunistycznego. Następnie zostały wręczone nagrody uczniom za uczestnictwo w konkursie „Mistrzowie i patrioci” zorganizowanym przez Instytut Łukasiewicza.