W czwartek, 7 listopada w Naszej szkole odbył się Konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej – Curie. Organizatorem był nauczyciel chemii Kamil Czech wraz z Uczniami koła naukowego „Mole Akademickie”. Celem konkursu było przybliżenie uczniom postaci Marii Skłodowskiej-Curie – jej życia i działalności naukowej, kształtowanie umiejętności pracy ze źródłem pisanym, zastosowanie poznanej wiedzy chemicznej, kształtowanie postaw patriotycznych, – uczczenie Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Zagadnienia obejmowały

1. Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie.
2. Nagrody Nobla i upamiętnienie Noblistki (muzea, pomniki, literatura).
3. Rad i polon w układzie okresowym pierwiastków.
4. Zjawisko promieniotwórczości.
5. Zastosowanie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie w medycynie, przemyśle i innych dziedzinach nauk.

Wszystkim Uczestniczkom bardzo serdecznie gratulujemy wyników, które są efektem Ich ciężkiej pracy. Dziękujemy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie #mmscwarszawa‬ – fundatorowi nagrody dla zwycięzcy konkursu.