KONKURS biola-ola 2019-2020

                                                                                   Przypominamy i zapraszamy !!!

W związku z przesunięciem egzaminów w szkołach podstawowych  jak również z powodu epidemii przedłużamy  termin składania prac badawczych i obserwacji biologicznych prowadzonych przez uczniów szkół podstawowych do dnia 17.06.2020r.

Nagrodą w konkursie jest zwolnienie z egzaminu wstępnego obowiązującego w naszym liceum.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Uczniowie szkoły.