08 maja 2019 roku w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim rozpoczęła się  „Zielona Szkoła”. W tym roku młodzież wyjechała do Sielpi. W programie poza rozpoznaniem okolicy będą realizowane badania terenowe. Na  poletkach badawczych będziemy rozpoznawać warunki glebowe (temperatura i wilgotność na głębokościach 10 cm i 50 cm). W ekosystemie leśnym, wykorzystując płachty entomologiczne i pułapki Barbera będziemy rozpoznawać entomofaunę. Ponieważ mieszkamy w bliskości zbiornika wodnego zbadamy podstawowe właściwości fizykochemiczne wody. Zbadamy również hałas w miejscowości wczasowej jaką jest Sielpia.