Przed maturzystami I OLA trud w podjęciu decyzji o dalszym etapie życia. Aby być skutecznym na rynku pracy konieczne jest poznanie siebie samego, swoich cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Odpowiedzi na te trudne pytania uczniowie szukali razem z doradcą zawodowym panią Elżbietą Kołodziej z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.