Maturzyści I OLA w dniach 11-14 marca przystępują do próbnej matury organizowanej przez  Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Echo Dnia. Jest to sprawdzian, dzięki któremu na dwa miesiące przed egzaminem dojrzałości uczniowie mogą zweryfikować swoją wiedzę zdobytą podczas dotychczasowej edukacji oraz poznać obowiązujące procedury maturalne.