Mikroskopowanie to jedna z podstawowych  metod nauki biologii. Obraz mikroskopowy zawiera wiele istotnych informacji potrzebnych do zdobycia wiedzy. W pracowni szkolnej korzystamy z mikroskopów świetlnych,  stereoskopowych wykorzystując ich zdolność cyfrowego zapisu obrazu. Zapoznanie się z pracą skaningowego mikroskopu elektronowego możliwe było podczas wizyty w laboratoriach analitycznych Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK w Kielcach. Dowiedzieliśmy się jak przygotować i utrwalić preparaty napylając je węglem i złotem, jak w komorze mikroskopu uzyskać próżnie a następnie bombardując wiązką elektronów uzyskać obraz w kilkuset krotnym powiększeniu.
Wszystkie te informacje były dla nas ciekawą nowo zdobytą wiedzą.