7 lutego 2019 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbył się Koncert Prezydencki.
W koncercie wystąpiła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej wraz z uczestnikami Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”.

Na widowni obecni byli uczniowie klasy I.