29 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się sesja naukowa z okazji 25-lecia Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Święty Krzyż pt. „Funkcjonowanie geoekosystemów w Górach Świętokrzyskich”. W sesji uczestniczyli władze uczelni UJK,  dyrektor Zintegrowanego Centrum Monitoringu Przyrodniczego, dyrektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiciele Stacji Bazowych z Polski, przedstawiciele kieleckich urzędów zajmujących się problematyką ochrony środowiska, przedstawiciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego, studenci UJK oraz uczniowie I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Kielcach.

Ze względu na akademicki charakter pracy i nauki w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim obecność uczniów na konferencji o charakterze naukowym ma na celu zapoznanie z przebiegiem tego typu wydarzeń. Kontakt ucznia liceum, wysłuchanie wykładu naukowego wzbogaca wiedzę uczniów i w pełni realizuje założenia dydaktyczne liceum akademickiego. Cieszymy się, że mamy tego typu możliwości.