Historia odkrywa przed nami tajemnice wszechczasów. Toruje drogę ku prawdzie i poznaniu ludzkiego działania. To powrót do źródeł i natury, który splata się w całość, pobudza do rozważań nad sensem istnienia.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych na VI edycję konkursu fotograficznego „Przyroda wokół historii”, który jest nie tylko uwieńczeniem pasji oraz wiedzy merytorycznej i technicznej, ale także przejawem patriotyzmu, zespolenia z naturą i duchową refleksją.

Już dziś zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU i zgłoś swój udział, tak aby zaakcentować swoje „być” w odpowiednim dla Ciebie miejscu i czasie.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych  z województwa świętokrzyskiego.

 1. Temat konkursu zobowiązuje do autorskiej interpretacji hasła zawartego w tytule

„PRZYRODA WOKÓŁ HISTORII“

 1. Technika zgłaszanych prac: oceniane będą fotografie wykonane za pomocą technik tradycyjnych.
 2. Kryteria oceny prac to: interpretacja hasła, poziom warsztatu, dobór środków
 3. Ilość składanych prac:
 • Każdy autor może nadesłać 2 nieoprawione prace w formacie 30 cm x 40 cm.
 • Dopuszcza się oprawienie pracy w passepartout o szerokości nie większej niż 2 cm w pionie            i 2 cm w poziomie ramki.
 • Wymagana jest również wersja elektroniczna fotografii konkursowych na płycie CD załączona do przesłanych prac.
 1. Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie drukowanymi literami.

Na odrębnym  arkuszu załączonym w regulaminie konkursu wymagane są następujące dane:

 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko Autora,
 • kontakt: adres e-mail, telefon komórkowy lub stacjonarny,
 • klasa (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum),
 • miasto będące siedzibą szkoły,
 • pełna nazwa szkoły.
 1. Prace niezgodne z regulaminem i niemożliwe do identyfikacji nie będą rozpatrywane przez jury.
 2. Termin przyjmowania prac upływa z dniem 30 listopada 2018 r. ( wysyłając prace, należy uwzględnić czas trwania przesyłki).
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 grudnia 2018 r.
 4. Otwarcie wystawy pokonkursowej, uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień – 11 grudnia 2018 r.  w siedzibie I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach, ul. Rzeczna 2 o godz. 15.30.
 5. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy:
 • Grand Prix.
 • Złoty, srebrny i brązowy medal.
 • Przyznane zostaną również 3 wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe.
 1. Werdykt jury jest ostateczny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu, środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej konkursu w celu informacji i promocji konkursu.
 3. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: olaszkola@olaszkola.pl lub pod numerem telefonu: 41 301 01 13.
 4. W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie I  Ogólnokształcące Liceum  Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach ul. Rzeczna 2.
 5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Prace na czas przesyłki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

ADRES NADSYŁANIA PRAC:

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM AKADEMICKIE IM. JANINY KOSSAKOWSKIEJ- DĘBICKIEJ W KIELCACH

 1. RZECZNA 2

25-039 KIELCE

PRACE MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

DO 30.11.2018r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!