Informujemy, iż 5 czerwca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Rodzice uczniów klas I i II zostaną zapoznani z proponowanymi ocenami końcoworocznymi.