Serdecznie zachęcamy do oddawania głosów na I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej- Dębickiej w Kielcach, biorące udział w konkursie „NASZE DOBRE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

http://www.echodnia.eu/plebiscyt/karta/i-ogolnoksztalcace-liceum-akademickie-im-janiny-kossakowskiejdebickiej-w-kielcach,40440,1706826,t,id,kid.html