Plan dni otwartych dla gimnazjalistów: 

PLAN DNI OTWRTYCH DLA GIMNAZJALISTÓW