W dniach 20-23.10.2016 uczniowie klas I – szych uczestniczyli w zajęciach terenowych pt. Parki narodowe południowo- wschodniej Polski.Uczestnicy wyjazdu przejechali ok 710 km.W tym czasie zaprezentowali 15 referatów dotyczących obszarów, które odwiedzili. Pracownicy naukowi Roztoczańskiego Parku Narodowego i Poleskiego Parku Narodowego wygłosili 2 wykłady. W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy wysłuchali 2 wykładów i zwiedzili laboratoria naukowe. Zwiedzili stare miasto w Zamościu i Sandomierzu, nad brzegiem Wisły dyskutowali na temat zagrożenia powodzią.img_5887 img_5589