Zajęcia terenowe pt. ,, Parki narodowe południowo- wschodniej Polski ” 20-23.10.2016

2019-01-25T11:30:47+01:00

W dniach 20-23.10.2016 uczniowie klas I - szych uczestniczyli w zajęciach terenowych pt. Parki narodowe południowo- wschodniej Polski.Uczestnicy wyjazdu przejechali [...]

Zajęcia terenowe pt. ,, Parki narodowe południowo- wschodniej Polski ” 20-23.10.20162019-01-25T11:30:47+01:00