Ogłaszamy I-wszy Konkurs
I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego
pod nazwą “Biola-OLA”

Do pobrania – REGULAMIN

Skład komisji konkursowej konkursu “Biola-OLA”

  • mgr Marek Kołodziejczyk  (Przewodniczący) – I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach, dyrektor szkoły.
  • dr Małgorzata Anna Jóźwiak – I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach.
  • prof. dr hab. Marek Jóźwiak – I Ogólnokształcące Liceum Akademickie w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach.
  • dr hab. Ilona Żeber – Dzikowska – Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  • mgr Anna Szlesińska – nauczyciel doradca metodyczny biologii SODMiDN w Kielcach.

* * *

KONKURS BIOLA- OLA ROZSTRZYGNIĘTY !!!

ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW NA ROZDANIE NAGRÓD
26.04. (piątek) godz. 17 w budynku szkoły przy ul .Rzecznej 2 w Kielcach

Gratulujemy pomysłów.  Cieszy nas, że potraficie stawiać problemy badawcze
i formułować hipotezy. Świetnie radzicie sobie z obserwacjami przyrodniczymi a wnioski wyciągane z badań są rzeczowe i celne. Oby tak dalej!

Konkurs Biola-OLA  ma charakter ciągły. Regulamin konkursu jest dostępny przez cały rok. Terminy kolejnej edycji podane zostaną po rozpoczęciu nowego roku szkolnego
(wrzesień 2013)


 

145__x_komisja-konkursowa

Gorączkowe przygotowania do rozdania nagród konkursowych

1

2

3


Laureaci konkursu BIOLA-OLA

   Zwyciężczynią konkursu została uczennica 23-go Gimnazjum w Kielcach Basia Czaja. Jej -najwyżej oceniona praca nosi tytuł „ Chemiczny ogródek” . Łączy w swoich doświadczeniach wiedzę z chemii i biologii i wyjaśnia jak ze związków chemicznych otrzymać struktury działające tak  jak  komórkowe membrany plazmatyczne.

4

5

6

7

Rower wyjechał na majówke!!!

 

Drugie miejsce zajęła Kamila Obara z gimnazjum w Krajnie. W pracy badawczej podjęła problem wpływu światła na kiełkowanie i zbadała w jakich warunkach  środowiska kiełkujące pędy etiolują. Mamy nowego, zdolnego fizjologa roślin. Brawo!

8

9

 

Miejsce trzecie przyznano Sandrze Drozdowicz z Publicznego Gimnazjum w Łagowie. Zachowując warunki sterylności badań ( duża wiedza biologiczna z zakresu mykologii i świadomość wpływu grzybów pleśniowych na zdrowie) zbadała warunki środowiska wpływające na rozwój Mucor mucedo chroniąc i ostrzegając przed tym grzybem. Dziękujemy!!!

10

11

 

W ODNOŚNIKU PONIŻEJ PREZENTUJEMY PRACĘ
ZWYCIĘŻCZYNI KONKURSU
KTÓREJ AUTOREM
JEST
BARBARA CZAJA
KLIKNIJ TUTAJ