Strona główna

witamy

   Funkcjonujący w polskiej oświacie system kształcenia w liceach ogólnokształcących dopuszcza zdawalność egzaminu maturalnego na poziomie 30%. Zaniżone w ten sposób wymogi egzaminacyjne wpływają demotywująco na ucznia. Dodatkowo wymuszanie sposobu myślenia  oraz interpretacji wiedzy w oparciu o proponowane schematy ogranicza młodemu człowiekowi swobodę myślenia i korzystania z wiedzy.

Przeciwstawiając się takiemu funkcjonowaniu szkoły, a tym samym podkreślając dbałość o wiedzę, myślenie i uczenie się z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki proponujemy

herb

Szkoła nie tylko przygotuje ucznia do zdania matury na wysokim poziomie,
ale uruchomi wyobraźnię i otworzy go na świat.

nasza-dewia wizja-szkoly zadania zapewnienia sylwetka-absolwenta

* * *

Szkoła rozpoczyna działalność od roku szkolnego 2013/2014 i ma charakter otwarty. Oznacza to, że możliwe jest przyjmowanie uczniów do klas drugich. Tacy kandydaci muszą posiadać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz udokumentowane szczególne osiągnięcia pozaszkolne potwierdzające ich zainteresowania.

Dla chętnych przewidujemy tygodniowy pobyt w naszej szkole, w czasie którego kandydat poznaje szkołę, a nauczyciele ucznia. Po pozytywnej akceptacji obu stron kandydaci stają się uczniami szkoły.

ZAPRASZAMY

Założyciele:   dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak
prof. dr hab. Marek Jóźwiak
Dyrektor: mgr Marek Kołodziejczyk